Průmysl 4.0. Seberou nám roboti práci?

Každá doba s sebou nese určité výzvy a není tomu jinak ve 21. století. Pokud pomineme současné krize, které způsobují určité výkyvy v rychlosti pokroku, nezastavitelně před námi stojí výzva, která nese název 4. průmyslová revoluce neboli tzv. průmysl 4.0.

Hlavní témata průmyslu 4.0 spočívají v automatizaci výrobních procesů, zavádění robotů do průmyslové výroby a celkově propojením lidských sil s nejmodernějšími technologiemi. Pro průmyslové firmy to ovšem znamená nemalé finanční zatížení v podobě značných investic do modernizace výrobních zařízení.

Oblast automatizace výroby je v poslední době čím dál více probíraným tématem a má jistě svůj opodstatněný důvod. My lidé totiž nejsme stroje, a tudíž nikdo není neomylný. Podléháme různým vlivům okolního prostředí, které mohou snížit naši produktivitu práce. Ať už se jedná o částečnou únavu nebo chvilkovou nepozornost. V důsledku nepozornosti se pak můžeme dopustit, byť nechtěně, celé řady chyb, které zatěžují výrobní náklady. Právě v tomhle ohledu nám automatizační a robotická zařízení mohou být cennými pomocníky. Stroje jsou odolné vůči prašnému prostředí, chladu, teplu a všem vnějším vlivům. Díky jejich zavedení do výroby jsou tak eliminovány chyby lidského faktoru. Také je zajištěna vyšší bezpečnost práce, což v konečném důsledku umožnuje průmyslovým firmám zaručit vyšší produktivitu.

Jedním z faktorů, který přispívá k tlaku zavádění nových technologií do průmyslových objektů, jsou požadavky zákazníků, kteří mají zájem nejen o ty nejkvalitnější, ale zároveň nejlevnější produkty. Automatizace je jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout a pokud firmy nechtějí zaostávat za svými konkurenty, musejí se tomuto trendu přizpůsobit.

Proč automatizace nakonec také zlevňuje cenu výrobků? Je pravdou, že nelze aplikovat na všechny typy výroby, ale pokud se bavíme o větších sériích, tak zde hrají velkou roli např. mzdové náklady. Pokud 1 robot pracuje 24/7, nahradí tak 4 pracovníky na plný úvazek. Na jeho údržbu však stačí maximálně 1 pracovník, uspořili jsme tedy mzdové náklady za 3 lidi. Pokud výroba běží dostatečně dlouho, investice do robota se vrátí a každý další měsíc výroby už vede k nižší průměrné ceně výrobku.

Další důvod pro automatizaci je zcela základní. Díky ní jsou firmy vůbec schopny dále vyrábět. V době, kdy v České republice chybí dostatek pracovních sil na pozici výrobních operátorů, je to jedna z mála bezpečných cest, jak navyšovat výrobu bez nutnosti náboru dalších lidí. Přesto se i dnes s průmyslem 4.0. ve výrobě pojí různé obavy, z nichž nejčastější vyplývá z nejistoty o budoucnost současného zaměstnání. „Vždyť roboti nám seberou práci. Co potom budeme dělat?“.

Přijít o zaměstnání je bezpochyby frustrující představou, ale jsou tyto obavy opravdu opodstatněné? Když pominu již zmíněný obecný nedostatek pracovních sil na pozicích, které roboti nahrazují, faktem zůstává, že práce, jak ji známe dnes, bude mít v následujících letech poněkud jinou podobu. Rutinní a monotónní práci místo lidí zastanou automatizované výrobní linky a robotická zařízení. Jedno ovšem zůstane stejné – člověk, bude vždy tím nejdůležitějším výrobním guru. Roboti nám sice mohou značně usnadnit nejrůznější pracovní procesy, ale aby správně fungovali, potřebujeme je správně nastavit a zadat jim, jakou práci po nich požadujeme. Jsme to právě my, kdo dává robotům život, což je naší hlavní předností, ve které právě pro pracovníky spočívá jistota perspektivy zaměstnání. Hlavní náplň pracovníků bude spočívat v kreativnějších činnostech a obsluze strojů a robotických zařízení, což s sebou přinese potřebu učit se novým způsobům, jak zacházet s moderní technikou. Také se objeví více pracovních příležitostí pro různé specialisty z technických oborů.

Společnost ZLKL se již touto cestou vydala a ročně investuje rozsáhlé finanční prostředky do modernizace strojového parku, ruku v ruce se zaváděním moderních technologií do průmyslových hal.

Jaké typy automatizace můžete vidět, když si uděláte prohlídku po ZLKL?

Na obrobně je robot, který sám obsluhuje 2 stroje na výrobu hybridních převodovek do jedné známé evropské automobilové značky. Neúnavně vkládá polotovary do strojů a po jejich obrobení je nechává odjehlit na automatické odjehlovačce, měří je na dílenském 3D zařízení a pak je posílá na páse pryč, aby si je mohl člověk převzít a uložit do přepravního boxu. Na lakovně stojí robot, který neúnavně nanáší barvu na díly, které projíždějí lakovací linkou. Na zámečnické vidíme jiného robota, který sám obsluhuje zakružovačku, a hned vedle řádí svařovací robot. Novinkou v ZLKL je ohraňovací lis, který ohýbá plechy do požadovaných tvarů, ale bez pomoci člověka. Toho nahradila robotická ruka, která s přesně vyměřenými pohyby vykonává jeden ohyb za druhým.

Aby to vše fungovalo, CNC operátoři se neobejdou bez kvalitních softwarů, kterým zadají přesnou podobu konečného produktu. Při správném propojení technologií lze software vzdáleně do strojů nahrávat, což vede k dalším zvýšení produktivity.

V případě, že přemýšlíte o kariéře ve strojírenství, určitě nešlápnete vedle. Dnes už dávno neplatí, že práce ve strojírenství je především špína a chlad. Ve spojení s moderními přístroji se jedná o obor, který má velkou perspektivu do budoucna s nabídkou zajímavé a smysluplné práce. A jestli vás průmysl 4.0 zajímá, v ZLKL se můžete plně realizovat.

Autor: Dominik Hapl

Nejnovější články